Termografi

Analyse og tolkning

Pas på punktvist foretagne termografiske undersøgelser
Undersøgelser alene baseret på punktvis måling af overfladetemperatur bør som udgangspunkt ikke accepteres. Punktvise målinger kan sjældent erstatte en egentlig termografisk undersøgelse, da et fuldstændigt termografisk billede i langt højere grad vil være i stand til at giver et langt mere nuanceret billede af forholdene. På et termografisk billede er der desuden altid mulighed for at udføre en langt mere dybdegående analyse.

Analyse og tolkning

Termografiske undersøgelser skal som udgangspunkt underbygges og dokumenteres korrekt.
Den bedste termografi understøttes altid af et digitalt foto af hvor termografien er optaget på bygningen.

Termografiske billeder skal som udgangspunkt eftervises. Utætheder eftervises typisk med lufthastighedsmåling eller med røg, mens kuldebroer, som følge af fugt eftervises ved fugtmåling. Eksempler på træk gennem utætheder og kuldebroer vises her.

Utætheder, hvor der er konstateret luftstrømme gennem utætheder bør altid dokumenteres supplerende fx med digitalt foto. Eksempel på lufthastighedsmåling vises her

Ved mistanke om skimmelsvampevækst, bør der altid udføres en undersøgelse af om skimmelsvampsporer er til stede. Eksempel på skimmelsvamp registreret med termografi vises her.

Analyse og tolkning af termografiske billeder kan være vanskelig og give anledning til diskussion. Professionelle termografører hjemtager altid sine termografiske optagelser for nærmere analyse og tolkning.

Ved analyse af et termografisk billede optaget i forbindelse med en bygningsundersøgelse er det vigtigt, at rekvirenten sikrer sig, at den der foretager termografien og den efterfølgende analyse har de nødvendige forudsætninger for både byggeteknisk og termografisk at kunne vurdere årsagen til uregelmæssighederne på det termografiske billede.

Temperaturerne på det termografiske billede vil afhænge af formålet med undersøgelsen, den valgte farveskala (pallette) og de indsamlede data. Eksempler på typisk anvendte palletter for samme termografi vises her

Termografier optaget på solpåvirkede overflader, vil give et misvisende billede af situationen og bør som udgangspunkt ikke accepteres