Kompetencer

Til vands og i luften

Nogle skader eller gennemgange er under vandoverfladen, disse opgaver kan vi også håndtere. Med et dykkercertifikat i baglommen kombineret med den byggetekniske erfaring opererer vi også under vandoverfladen.

Kontrol under vandet

Vi har en lang periode arbejdet med havneanlæg og bygninger i forbindelse med vand.
Under vandet kan vi undersøge og kontrollere tilstanden på kaj-/moleanlæg og bygningsdele med overflader der er i kontakt med vandet.
Det er langt billigere at udbedre en skade der er blevet opdaget i god tid. Der er det en god ide at lade os lave et eftersyn, hvor kontrollerer bygningsdelendes tilstand og ser efter og revner i betonen eller begyndende råd i træværket.
Kontakt os – vi er gode nok på bunden.

Kontrol fra luften med drone

Vi anvender drone til bygningsinspektion. Alle ved at det ofte er besværligt og omkostningstungt f.eks. at skulle anvende lift eller stillads til at gennemgå en større tagflade eller en ejendom i flere etager, især hvis der er dårlige adgangsforhold.

Ved den type opgaver anvender vi drone til bygningsinspektionen. Der tages billeder eller film og efter overflyvningen kan materialet gennemgås på jorden, hvorefter man kan tage beslutning om eller hvor der eventuelt skal sættes en lift op til udbedring eller yderligere inspektion.

Droneflyvning er et fortrinligt værktøj til at besigtige normalt besværlige områder og komme overalt på bygninger.

Hvor kan man med fordel anvende droner

  • Flotte film og fotos af større byggerier set fra luften
  • Billig inspektion af svært tilgængelige bygningsdele som ydervægge, tag m.v.
  • Dokumentation af byggeriet i byggeprocessen
  • Registrering af skader på steder som normalt ville kræve stillads eller lift.