Priser

Prislister

Der er ingen tvivl om, at der kan spares penge på energibudgettet, ved at opdage og opspore utætheder, fejl og mangler – uanset om det gælder bygninger, solcelleanlæg, produktionsanlæg, fjernvarmeledninger, el- og ventilationsanlæg m.m.

Prislister Termografering og Tryktest –

Alle priser er ekskl. moms pr. 1. januar 2018.

Flere og størrer opgaver løses i henhold til tilbud.

Eventuel oprydning og afdækning m.v. afregnes på timebasis.

Priserne kan variere afhængig af hvilket omfang dokumentationen ønskes udført.

Gælder bygninger op til 250 kvm:
A) Termografering af op til 10 områder til kontrol, ude eller indefra
(eltavler, hule mure el. lign) inkl. rapportering og beskrivelse.

1.800,-

B) Termografering af op til 25 områder ude eller inde,
inkl. rapportering og beskrivelse.

2.400,-

C) Termisk bygningsgennemgang udefra og indefra, isoleringskontrol,
inkl. afrapportering med IR ca. 20 – 30 områder.

3.900,-

D) Termisk bygningsgennemgang ude og indefra – isolerings og lækagelokalisering,
ved kontrolleret bygningstryk (50 Pa)
inkl. afrapportering med IR ca. 20 – 30 områder.

4.900,-

E) Termisk bygningsgennemgang – isolerings og lækagelokalisering,
ved kontrolleret bygningstryk (50 Pa)
inkl. afrapportering med beregninger af varmetab og tilbagebetalingstid,
samt forslag til besparelser.

5.900,-

F) Tryktest, over- og undertryk – tæthedskontrol
inkl. afrapportering (Blowerdoor-test)

4.200,-

G) Tryktest, over- og undertryk + termografering af op til 10 områder
inkl. afrapportering – tæthedskontrol (Blowerdoor-test)

5.200,-

H) Tryktest, over- og undertryk + termografering af op til 25 områder
inkl. afrapportering – tæthedskontrol (Blowerdoor-test)

5.900,-

Øvrige opgaver som Syn & skøn, lokalisering af fugtproblemer og svamperisiko løses billigst efter tidsforbrug
Tryktest af store bygninger efter tilbud
Energimærkning uden bygningsgennemgang (automatmærkning)

800,-

Energimærke 00-99 kvm
Tilstandsrapport 00-99 kvm

4.300,-
4.300,-

Energimærke 100-199 kvm
Tilstandsrapport 100-199 kvm

4.400,-
4.700,-

Energimærke 200-299 kvm
Tilstandsrapport 200-299 kvm

4.600,-
5.100,-

Energimærke store bygninger – rækkehuse, kontorer m.v.

Efter tilbud

Elrapport, afhængig af hvor i landet …..

 1.500,-

Genbesigtigelse af egne tilstandsrapporter ved udløb efter 6 måneder

1.500,-

Ved udførsel af flere opgaver samtidig

Rabat 800,-

Øvrige opgaver som Syn & skøn, lokalisering af fugtproblemer og svamperisiko løses billigst efter tidsforbrug

Alle priser er ekskl. moms pr. 1. januar 2018.

Flere og størrer opgaver løses i henhold til tilbud.

Eventuel oprydning og afdækning m.v. afregnes på timebasis.

Se Energistyrelsens max priser / øvre honorarer her

Byggeteknisk gennemgang 00-99 kvm
Købergennemgang 00-99 kvm

2.200,-
2.200,-

Byggeteknisk gennemgang 100-199 kvm
Købergennemgang 100-199 kvm

2.400,-
2.400,-

Byggeteknisk gennemgang 200-299 kvm
Købergennemgang 200-299 kvm

2.600,-
2.600,-

Bedre Boligrådgivning

3.800,-

Eleftersynsrapport

1.400,-

1. års byggeskadeeftersyn

5.600,-

5. års byggeskadeeftersyn

4.000,-

Rabat ved flere opgaver samtidig

÷ 800,-

Skimmelsvamp – opstart

3.000,-

Skimmelsvamp – pr. prøve

1.000,-

Taksatorrapport

3.000,-

Droneflyvning opstart

3.000,-

Dronefoto op til 10 billeder

1.500,-

Dronefoto efter 10 billeder

100 kr / stk-

Dronevideo op til 1 minut

2.000,-

Dronevideo + 10 billeder på samme opgave

3.000,-