Priser

Prislister

Der er ingen tvivl om, at der kan spares penge på energibudgettet, ved at opdage og opspore utætheder, fejl og mangler – uanset om det gælder bygninger, solcelleanlæg, produktionsanlæg, fjernvarmeledninger, el- og ventilationsanlæg m.m.

Prislister Termografering og Tryktest –

Alle priser er ekskl. moms pr. 1. januar 2018.

Flere og størrer opgaver løses i henhold til tilbud.

Eventuel oprydning og afdækning m.v. afregnes på timebasis.

Priserne kan variere afhængig af hvilket omfang dokumentationen ønskes udført.

Gælder bygninger op til 250 kvm:Alle priser er ekskl. moms.
A) Termografering af op til 10 områder til kontrol, ude eller indefra (eltavler, hule mure el. lign) inkl. rapportering og beskrivelse.1.800,-
B) Termografering af op til 25 områder ude eller inde,
inkl. rapportering og beskrivelse.
2.400,-
C) Termisk bygningsgennemgang udefra og indefra, isoleringskontrol.
Inkl. afrapportering med IR ca. 20 – 30 områder.
3.900,-
D) Termisk bygningsgennemgang ude og indefra – isolerings og lækagelokalisering, ved kontrolleret bygningstryk (50 Pa)
Inkl. afrapportering med IR ca. 20 – 30 områder.
4.900,-
E) Termisk bygningsgennemgang – isolerings og lækagelokalisering, ved kontrolleret bygningstryk (50 Pa)
Inkl. afrapportering med beregninger af varmetab og tilbagebetalingstid, samt forslag til besparelser.
5.900,-
F) Tryktest, over- og undertryk – tæthedskontrol
inkl. afrapportering (Blowerdoor-test)
4.200,-
G) Tryktest, over- og undertryk + termografering af op til 10 områder
inkl. afrapportering – tæthedskontrol (Blowerdoor-test)
5.200,-
H) Tryktest, over- og undertryk + termografering af op til 25 områder inkl. afrapportering – tæthedskontrol (Blowerdoor-test)5.900,-
Øvrige opgaver som Syn & skøn, lokalisering af fugtproblemer og svamperisiko løses billigst efter tidsforbrug
Tryktest af store bygninger efter tilbud
 Alle priser er ekskl. moms.
Energimærkning uden bygningsgennemgang (automatmærkning)800,-
Energimærke 00-99 kvm4.300,-
Tilstandsrapport 00-99 kvm4.300,-
Energimærke 100-199 kvm4.400,-
Tilstandsrapport 100-199 kvm4.700,-
Energimærke 200-299 kvm4.600,-
Tilstandsrapport 200-299 kvm5.100,-
Energimærke store bygninger – rækkehuse, kontorer m.v.Efter tilbud
Elrapport, afhængig af hvor i landet 1.500,-
Genbesigtigelse af egne tilstandsrapporter ved udløb efter 6 måneder1.500,-
Ved udførsel af flere opgaver samtidigRabat 800,-
Øvrige opgaver som Syn & skøn, lokalisering af fugtproblemer og svamperisiko løses billigst efter tidsforbrug

Flere og størrer opgaver løses i henhold til tilbud.

Eventuel oprydning og afdækning m.v. afregnes på timebasis.

Se Energistyrelsens max priser / øvre honorarer her

 Alle priser er ekskl. moms.
Byggeteknisk gennemgang 00- 99 kvm, uden rapport fra2.200,
Købergennemgang 00- 99 kvm, uden rapport fra2.200,
Afrapportering efter forbrugt tid.
Byggeteknisk gennemgang 100-199 kvm, uden rapport fra2.400,-
Købergennemgang 100-199 kvm, uden rapport fra2.400,-
Afrapportering efter forbrugt tid.
Byggeteknisk gennemgang 200-299 kvm2.600,-
Købergennemgang 200-299 kvm2.600,-
Afrapportering efter forbrugt tid.
Bedre Boligrådgivning fra3.800,-
Energioptimering af dit hus eller ejendom, tagende udgangspunkt i dit reelle forbrug og priser.
Eleftersynsrapport1.400,-
1. års byggeskadeeftersyn5.600,-
5. års byggeskadeeftersyn4.000,-
Rabat ved flere opgaver samtidig÷ 800,-
Skimmelsvamp – opstart
3.000,-
Skimmelsvamp – pr. prøve
1.000,-
Taksatorrapport
3.000,-
 Alle priser er ekskl. moms.
Droneflyvning opstart
3.000,-
Dronefoto op til 10 billeder
1.500,-
Dronefoto efter 10 billeder100 kr / stk-
Dronevideo op til 1 minut2.000,-
Dronevideo + 10 billeder på samme opgave3.000,-