Kompetencer

Bedre Bolig rådgiver

Dansk Bygningsrådgivning er DS/EN ISO 9001:2015 certificeret Bedre Bolig Rådgiver og som sådan godkendt af Energistyrelsen som Bedre Bolig Rådgiver.
Bedre Bolig løsningen er en overset, men rigtig god metode til at beregne din bygnings reelle besparelsesmuligheder – tagende udgangspunkt i dit konkrete forbrug.

Hos Dansk Bygningsrådgivning er vi uvildige

Bygningen registreres og beregnes i princippet som ved energimærkning, men det der er helt anderledes er her at man i beregningerne tager afsæt i dit reelle registrerede forbrug, og ad den vej så beregner de reelle besparelser – beregningerne kan, hvis energimærket er korrekt udført, grundlæggende også baseres på opmålingerne deri, men så med dit reelle forbrug.

Værktøjet mener vi ikke har et fuldt dækkende navn, idet det er et rigtig godt og overskueligt system til at danne grundlag for de rigtige beslutninger – hvad enten det gælder mindre huse som boliger, eller større erhvervsbygninger.

Hos Dansk Bygningsrådgivning er vi uvildige og har ikke skjulte fordele i at rådgive dig i en bestemt retning (vi tjener ikke på vinduer, isolering, varmepumper eller andre energiinvesteringer du foretager).

Se video: Hvad er Bedrebolig-Plan her   

BedreBolig ordningen

BedreBoligBedre Bolig er en forholdsvis ny og desværre lidt overset ordning. Det er en rigtig god metode til at beregne din bygnings reelle besparelsesmuligheder – tagende udgangspunkt i dit konkrete forbrug. Bedre Bolig ordningen skal gøre det enklere og mere overskueligt for danske boligejere at energirenovere.

Formålet er at motivere boligejerne til energirenovering ved at give dem mulighed for en samlet kvalificeret løsning til at energiforbedre hjemmet. Den tidligere arbejdstitel ”Grøn Boligkontrakt” vil forekomme her på siden, dog kun i forbindelse med det forudgående udviklingsarbejde, der er foregået siden maj måned 2013.

Ordningen er etableret som en del af regeringens Vækstplan DK og er vedtaget med bred politisk opbakning. Den indgår som led i regeringens indsats for at skabe vækst og grøn omstilling.

Lovforslaget, der giver hjemmel til Bedre Bolig, blev som ventet vedtaget d. 28. november og trådte i kraft d. 5. december 2013. Bekendtgørelsen har været i høring og trådte i kraft d. 1. februar 2014.

    Se hvad familien Nielsen fik ud af BedreBolig-Plan