Spar penge

Spar penge

Er der mange muligheder for at spare penge på varmeudgiften i dit hus?
Ja – og en af løsningerne kunne være at efterisolerer huset…!
Hvor får vi mest for pengene?
Skal vi isolere på loftet, i væggene, i hulmuren?
Hvad er der plads til, og hvor meget bør vi isolere?
Hvor er investeringen hurtigst betalt tilbage i form af sparet varme?

Sådan sparer du penge

Efter en praktisk gennemgang af huset, eventuelt suppleret med en termografisk måling, kan vi gå ind og beregne forskellige effekter af en eventuel udbedring af kuldebroer og udgifterne dertil, samt beregne besparelsen ved et konkret efterisoleringstiltag.

Vi anvender forskellige beregningsmodeller, men taler vi om isolering på loft, vægge og hulmure m.v. anvender vi hurtigst og lettest Rockwool´s lille guide til efterisolering. Ved anvendelse af denne guide, suppleret med andre beregninger, kan vi hurtigt få overblik over hvor vi billigst opnår den største besparelse på varmeregningen.

Vi har lavet en lille hurtig beregning på et hus på 130 kvm med gitterspær,
– med fjernvarme til en pris på 0.8 kr/kWh
– Nuværende isolering på loftet er 100 mm

Og vi efterisolerer på loftet med

Du sparer
kWh

Co2 besparelsen
kg/år

Besp. kr.

Udgift
iso. kr.

Tilbagebet.tid
Materialer

45 mm

1257

200

1100

2500

2,45

95 mm

1797

300

1500

5400

3,71

145 mm

2156

300

1800

8200

4,75

195 mm

2336

400

1900

11000

5,84

Eller samme hus med en uisoleret hulmur
Og du indblæser 80 mm i hulmuren…

Du sparer
kWh

Co2 besparelsen
kg/år

Besp. kr.

Udgift
iso. kr.

Tilbagebet.tid
Materialer

80 mm

8045

1100

6500

21100

3,26

Alt sammen ting som er rart at have et overblik over INDEN man igangsætter arbejdet med efterisoleringen.

I andre tilfælde går vi konkret ind og beregner varmetabet i de enkelte bygningsdele.

Vi laver energimærkning og kommer også med forslag til energibesparelser.

Eller en hulmur med 50 mm isolering
Og du isolerer indvendigt med…

Du sparer
kWh

Co2 besparelsen
kg/år

Besp. kr.

Udgift
iso. kr.

Tilbagebet.tid
Materialer

95 mm

3068

400

2500

4600

1,86