Kompetencer

Byggesagkyndig

Uvildig rådgivning – vi skal ikke levere andet end … uvildig og god rådgivning!
Dansk Bygningsrådgivning har meget stor byggeteknisk erfaring som entreprenører med erhvervs- og boligbyggeri.
Dermed har vi unik forståelse de metoder, der er anvendt gennemtiden og kender de byggefejl der har været gennem tiden.
Som byggesagkyndige arbejder vi som uvildige og uafhængige og lægger faktisk en ære i dette – og så så mener vi faktisk også – at vi ser det andre IKKE ser !.

Vi ser det andre ikke ser

Det gør vi, fordi vi kender de problemer de forskellige byggemetoder har medført. Tilmed er vi din helt uvildige rådgiver – og det giver dig sikkerhed for vi ikke skal sælge dig byggematerialer eller nyt varme system.

Vi anvender forskellige værktøjer som kan være med til at afklare problemstillingerne. F.eks. anvendes termografi sammen med tæthedsmålinger for dels at finde bygningens utæthed og hvor det trækker, men de samme værktøjer er med til at afklare om der skal isoleres, tætnes eller om der med fordel kan laves andre mere rentable tiltag. Målingerne kan vi bruge til at udarbejde en udførlig rapport med klare konklusioner og investerings-/besparelsesforslag.

Vi er helt uafhængige og skal ikke sælge ombygninger eller byggematerialer, så vi kan uforbeholdent komme med de fornuftigste forslag ud fra målinger og beregninger.

Dokumentation for tæthed – nye og også ældre bygninger.

Ved hjælp af en tryktest kan vi dokumentere bygninger overholder tæthedskravene. Vi har ekspertisen, certificeringen og udstyret når der skal tryktestes i både store og små bygninger.

Er din bygning opført efter en byggetilladelse udstedt efter 1. april 2006, har du krav på at din bygning er tæt, og overholder det på dette tidspunkt gældende bygningsreglement.

Vi kan med vor store faglige indsigt i byggebranchen og den dokumentation testen giver, være mægler i tvister mellem bygherre og entreprenør.