Kompetencer

Radon og måling af dette

En radonfri bygning er selvfølgelig optimalt. Men radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, som findes i undergrunden og som kan sive op i boligen. Koncentrationen af radon i et hus kan variere meget inden for det enkelte døgn og efter årstiden. I fyringssæsonen, der normalt strækker sig fra oktober til april, suges der mere "jordluft" ind i huset nedefra, og derfor bliver radonkoncentrationen højest, når vi opvarmer vores huse om vinteren og samtidig lufter mindre ud. Luftarten kan trænge ind i dit hus og give øget risiko for lungekræft. Dansk Bygningsrådgivning kan måle forekomster af radon og fortælle, hvad du kan gøre for at undgå radon i dit hus. Der findes udførlige målinger over forekomsten af radon i Danmark dette kan du se på dette link. https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/radioaktivitet/radon Radonfri kan man ikke regne med det er.
Ved byggerier foretaget efter 1998 er det bygherrens ansvaret for radonsikring. Radonniveau skal være under 100 Bq/m3 i et nyopført hus, ellers har den professionelle bygherre ikke opfyldt bygningsreglementets krav.

Former for målinger

Da radonkoncentrationen svinger meget inden for det enkelte døgn og årstiden, er det en god ide at måle over længere tid. Derfor bør måling af radon ske over mindst 2 måneder i fyringssæsonen for at få det mest korrekte resultat. Der bør måles i to opholdsrum, som benyttes flere timer dagligt. Den såkaldte sporfilmsmetode er den enkleste og bedste måde af lave langtidsmålinger på. Korttidsmålinger kan dog fint give en hurtig indikation af om der er et problem eller om man er i nærheden af den anbefalede maksimalgrænse.

Måling over kort tid
Dansk Bygningsrådgivning udfører måling med en digital måler (Ramon 2.2). Målingen af radon foretages med det samme, og efter 49 timer har vi resultatet af korttidsmålingen.

Måling over lang tid
Vi opstiller målebokse med radon sporfilm i målebokse. Langtidsmålingerne er mere præcise og er velegnet som bevismateriale ved retssager.

Dansk Bygningsrådgivning tilbyder at udføre radonmålinger

Vi foretager begge typer målinger (kortids- og langtidsmålinger). Så vil du kende radonniveauet i dit hjem, kan du trygt tage kontakt til os. Vi er uvildige rådgivere og vi ser det andre ikke ser!

Da problemstillingerne med radon og bygninger er opført forskelligt, har vi forskellige forslag til, hvad du kan gøre, hvis der er radon i din bygning/dit hjem.