Kompetencer

Måling skimmelsvamp

De fleste skimmelsvampe skal have fugt OG varme, så trives de bedst. Dette betyder også at fjernes det ene (eller begge) så fjernes svampenes mulighed for at trives. Bliv klogere på hvordan du kommer skimmelsvamp til livs her på siden.

Hvordan opstår skimmelsvamp?

Skimmelsporerne bringes ind i boligerne med udeluften og såfremt de rette betingelser er til stede i boligen vil sporene spire og en skimmelvækst er startet. En forudsætning for skimmelvækst er, at der er fugt tilstede. Fugt kan opstå på mange måder. Typisk skyldes fugt dårlige boligvaner kondens som følge af kuldebroer, utætte vandinstallationer, utæt klimaskærm, oversvømmelse og brandslukningsvand. Endelig kan kombinationer naturligvis forekomme. Skimmelsvamp ses derfor tit i dårligt isolerede kældre, hvor væggene kan blive fugtige, men svampen kan også opstå andre steder, hvor fugt trænger ind i boligen gennem et utæt tag eller utætte rør. Det gælder derfor om at holde sin bolig tør. Når den relative fugtighed i boligen i længere tid overstiger 75-85% vil der med sikkerhed opstå skimmelvækst. Også temperaturen har betydning. De fleste skimmelsvampe vokser bedst ved 15-28 graders C. Nogle typer kan vokse ved lave temperaturer (5-10 graders C) mens andre kan vokse ved høje temperaturer (50 graders C).

Betragt boligen som et sted med både inde- og udezoner. Skimmelsvamp i en udezone som fx. et loft eller en krybekælder betyder mindre end hvis skimmelsvamp findes i en inderzone som boligens opholdsrum, hvor man skal tilbringe mange timer i løbet af døgnets 24 timer.

Skimmelsvamp stammer fra naturen og findes overalt. Skimmelsvamp er primitive svampe, der ikke er i stand til at danne frugtlegemer.

Skimmelvækst kan forekomme overalt i bygningen blot de rette betingelser er tilstede. Byggematerialer bestående af organiske materialer så som gipsplader, tapet, træ, finer mv. er særligt udsatte (det giver næring til svampene), men skimmelsvamp kan også trives på våd beton og murværk. Jordslåethed, som skyldes sortpigmenterede skimmelsvamp, ses typisk ved lavere temperaturer på fx. kuldebroer, vindueslysninger, koldtvandsrør mv. Mangelfuld rengøring i hjemmet og høj luftfugtighed vil desuden kunne give grobund for skimmelvækst. Husstøvet består af organiske materialer som skimmelsvampene kan leve af. Derfor ses skimmelsvampevækst ofte først i hjørner i soveværelset eller i badeværelset, i områder hvor der er mindre bevægelse i luften.

Er der de rigtige betingelser vil skimmelsvampesporerne spire og vokse ud som hyfer (celletråd) og dermed danne et mycelium (væv af svampens celletråde). Det man ser med det blote øje er typisk sorte, hvidlige, brunlige eller blågrønne kolonier på bygningsmaterialet, madvarer o.lign. I myceliet dannes millionvis af nye sporer som spredes med vinden. I vinterhalvåret, hvor naturen ligger i dvale, er koncentrationen af skimmelsporer i udeluften meget lav. I løbet af foråret vækkes naturen af dvalen og man kan igen registrere skimmelsporer i udeluften. I sensommeren ses de højeste koncentrationer af skimmelsvampesporer, hvor der kan forekomme mange tusinde sporer/m3 udeluft.

Hvad gør man hvis man har skimmelsvamp

Inden igangsætning af en skimmelsvampeudbedring skal der tages beslutning om de skimmelsvampeangrebne materialer skal kasseres eller de kan rengøres og genbruges. Det vil normalt bero på en økonomisk vurdering.

Som udgangspunkt skal skimmelsvampevæksten fjernes og ikke blot dræbes eller udtørres. De døde skimmelsporer og partikler fra skimmelsvampene vil indeholde fremmede proteiner og kulhydrater som vil være allergifremkaldende for overfølsomme personer.

Præcise målinger med Gann måler

En tilbundsgående undersøgelse for skimmelsvampeangreb i bygningen bør altid være destruktiv. Kun derved kan man i tilstrækkelig grad få afdækket skjulte forekomster af skimmelsvamp. Særligt i fugtige bygninger skal der udvises agtpågivenhed i de skjulte konstruktionsdele hvor fugt har svært ved at slippe væk og derfor giver grobund for skimmelvækst. Efter vandskader skal man være ekstra påpasselig med at få undersøgt hulrum i skillevægge, gulve mv. Glemmes udtørringen sådanne steder vil der ofte opstå skimmelsvampevækst efter bare 1-2 uger.

For ikke at skulle lave huller overalt i boligen, foretager vi indledende og ikke destruktive undersøgelser for at se om der er en potentiel risiko eller problemet blot er forbigående.

Fugtmålingerne foretager vi med Gann måler. Målingerne laves forskellige steder i huset og vil give en klar indikation om der er for meget fugt i huset eller om det er tørt.

En Gann måler er en ikke destruktiv måler. Målingen sker efter måleprincippet for kapacitive elektriske felter. Målefeltet opstår mellem den aktive kugle på instrumentets top og den materialemasse som skal undersøges. Forandringer i det elektriske felt gennem materialet og fugtighed indikeres i digitalenheder.

Træ skal helst ligge mellem 25-40 Digits for at betegnes som tørt, er målingen på 80-140 DIgits er det fugtigt. I Murværket i beboelsen betegnes 25-40 Digits som tørt og 100-150 Digits som fugtigt. I kælder rum betegnes murværket som tørt når det er mellem 60-80 Digits.

Mycometer måling – skimmelsvamp eller ikke

Ved hjælp af Mycometer måling kan vi også måle mængden af skimmel på overfladerne i bygningen. Og da skimmelsvampen kan give alvorlige helbredsmæssige problemer, skal man være yderst opmærksom på om der er skimmel eller ej. Der kan også opstå skimmelsvamp i boligens konstruktion, hvis huset er blevet bygget med fugtige materialer.

Er der først konstateret skimmelsvamp i bygninger, er det vigtigt at få igangsat den rigtige udbedring. Dette bør man ligeledes have professionel hjælp til og der skal passes meget på skimmelsvampene spredes til andre områder i bygningen.

Ved udbedring af skimmelsvampeangreb kan anvendes både mekaniske og kemiske metoder og ofte udføres de i kombinationer. Den valgte metode vil altid bero på den konkrete skade, bygningsforhold, bygningsmaterialer osv. Mekaniske metoder omfatter teknikker som slipning, afhøvlning, fræsning, damprensning (tørdamp), højtryksrensning med hed vand, isafrensning m.fl. Ved større opgaver er det hensigtsmæssigt at den valgte metode afprøves på et lille areal for at undgå fordyrende genbehandlinger.

Kontakt Dansk Bygningsrådgivning og hør mere om hvordan vi måler/tester for skimmelsvamp.