Energimærke

Automatmærke

Felter med * skal udfyldes og du skal godkende betingelserne nederst.
Udfyld formularen og få et energimærke uden bygningsgennemgang!
De oplysninger du indtaster skal være korrekte for energimærket er lovligt – det er dit ansvar oplysningerne er korrekte!
Er dit hus mindre end 25 år gammelt og med en byggetilladelse fra før 1. april 2006 kan det energimærkes for kun kr. 1125 inkl. moms.
Et automatmærke kan ikke anvendes til ansøgning af Energistyrelsens energipuljer, skal energimærket bruges til det så skal huset gennemgås af en energikonsulent og derefter energimærkes.

Bygninger, der kan energimærkes uden bygningsgennemgang, er stuehus til landbrugsejendom, fritliggende enfamilieshus og række-, kæde-, eller dobbelthus, og bygningerne skal opfylde følgende kriterier:

1) Bygningen skal være opført maksimalt 25 år før energimærkningen. (Ved energimærkning forstås det tidspunkt, hvor energimærkningen uden bygningsgennemgang indberettes, og får en gyldighedsdato.)

2) Krav om energimærkning af bygningen ved nyopførelse er overholdt.

3) Varmeforsyningen er olie, naturgas, fjernvarme, el (herunder varmepumpe) eller biobrændsel med centralvarmeanlæg.

(Det forudsættes, at hele varmeforsyningen hidrører fra en af de nævnte varmeforsyninger. Der tages ikke hensyn til supplerende varmeinstallationer som f.eks. sol- varme, brændeovn, pejse og lignende).

Stk. 2. Hvis ansøgningen om byggetilladelsen er indsendt til kommunen den 1. april 2006 eller senere, skal bygningen energimærkes inden færdigmelding til kommunen.

Hvis denne energimærkning ikke har fundet sted, kan bygningen ikke energimærkes uden bygningsgennemgang.

  Ejer:
  Bygning:  Bygningstype

  Stuehus landejendomParcelhus (fritliggende)Række, kæde, eller dobbelthus  Varmeforsyning: (CV=Centralvarme) *

  FjernvarmeOliefyr (CV)Gasfyr (CV)Fyr Fastbrændsel (CV)Varmepumpe (CV)Elvarme


  Vilkår:


  Erklæring om bygningens energimæssige ydeevne og om energimærkning inden færdigmelding *
  Læs vejledningen her
  Det erklæres hermed, at der ikke siden færdigmeldingen af byggeriet, er gennemført bygningsændringer, der væsentligt har forringet bygningens energimæssige ydeevne.

  For bygninger opført i 2006 eller senere, hvor ansøgning om byggetilladelse er indsendt til kommunen den 1. april 2006 eller derefter, erklæres endvidere, at bygningen blev energimærket inden færdigmeldingen til kommunen.

  Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift: