Kompetencer

Tryktest og tæthed

Ved en tryktest eller trykprøvning kan det let og hurtigt påvise om bygningen er så tæt som den skal være, eller som der er stillet krav om. Årsagen til at der stilles krav til bygningernes tæthed er at undgå unødvendig varmespild til omgivelserne, og for at sikre at f.eks. ventilationsanlæg med genvinding kører optimalt.

Tryktest og tæthed i bygninger

Fra den 1. april 2006 blev der i Bygningsreglementet stillet krav til tætheden af bygninger. Tryktest eller Blowerdoor test, som de ofte kaldes, er en metode til måling af bygningers tæthed.
Ved en tryktest eller trykprøvning kan det let og hurtigt påvise om bygningen er så tæt som den skal være, eller som der er stillet krav om. Årsagen til at der stilles krav til bygningernes tæthed er at undgå unødvendig varmespild til omgivelserne, og for at sikre at f.eks. ventilationsanlæg med genvinding kører optimalt. Der stilles forskellige krav til bygningers tæthed f.eks. i Bygningsreglementet og Svanemærket, men ud over dette kan der af andre årsager stilles skærpede krav til tætheden. I Bygningsreglementet BR10 var kravene til utæthederne gennem klimaskærmen f.eks. 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa.
Krav i Bygningsreglementet er;
BR2010 1,5 l/s pr. m2
BR2015 1,0 l/s pr. m2
BR2018 1,0 l/s pr. m2, lavenergiklasse 0,7 l/s/m2
BR2020 0,5 l/s pr. m2 – udgået efter 1/1 2018

I praksis viser det sig at kravene godt for nogle kan være en ret stor udfordring, og at mange nybyggede bygninger kan have svært ved at klare disse krav, hvis man ikke allerede i projekteringsfasen har taget højde for dette. Man skal efterfølgende i udførelsesfasen være meget omhyggelig med at undgå utætheder i dampspærren.

En fortest kan udføres før det endelige loft monteres, hvorimod et bygningscertifikat kræver at huset er færdigt til indflytning.

Periode 1/1-18

nu

1/7-16

30/6-18

1/1-16

30/6-16

30/6-10

31/12-15

1/2-09

29/1210

1/1-06

1/2-08

 

Bygningsreglement

BR18

§263

BR15-

7.2.1 stk. 4

Overgang fra BR10-BR15 BR10-

7.2.1 stk. 4

BR08-

7.2.1 stk. 4

Småhuse

– 5.2.3

Betegnelse qF50 qF50 qF50/W50 W50 W50 W50
 

Krav

l/s pr. m2 etageareal

qf50

 

1,01

 

1,5

Krav – bygninger med høje rum2 l/s pr. m2 overflade-areal

qe50

 

0,3

 

0,5

 

Lavenergiklasse

l/s pr. m2 etageareal

qf50

 

0,7

 

1,0

Lavenergiklasse – byg- ninger med høje rum2 l/s pr. m2 overflade-areal

qe50

 

0,21

 

0,3

 

Bygningsklasse 2020

l/s pr. m2 etageareal

qf50

 

0,5

Bygningsklasse 2020

– bygninger med høje rum2

l/s pr. m2 overflade-areal

qe50

 

0,15

Standard DS/EN ISO 9972 DS/EN 13829
Målemetode Metode 3 Metode 2 Metode B
Høje bygninger3 h*ΔT < 5004 h*ΔT < 250 h*ΔT < 500

Tryktest i bygninger – store som små

Der blev indført krav til alt opvarmet nybyggeris tæthed pr. 1. april 2006 for at spare på energien, kravene er at bygninger skal udføres mere tætte. En tryktest er en meget præcis form for måling af hvor tæt en bygning er. Målingen skal udføres som både under- og overtryksmåling. Målingen foretages ved at montere en ventilator (f.eks. i et dørhul), der så sætter bygningen i enten et mindre overtryk eller undertryk, og måler på den måde hvor meget nyt luft der trækkes ind eller ud af huset. Målingerne vi laver udføres efter Standarden DS/EN ISO 9972, (tidligere DS/EN 13829. På den måde afsløres hvor utæt bygningen er.

Er bygningen ikke tæt vil der være et forøget varmetab fra bygningen og der vil være et større og unødvendig varmespild til omgivelserne. Ofte vil der være problemer med at få ventilationsanlæg med genvinding til at køre optimalt, ligesom det i kolde/blæsende perioder kan være svært at varme huset op.

Hvis der termograferes samtidig med undertryksmålingen laves, kan vi så med en termografering finde eventuelle utætheder, hvis der er tilstrækkelig temperaturforskel.

Kan der ikke laves temperaturforskelle, kan vi i stedet anvende en røgmaskine op samtidig med der sættes under- eller overtryk på bygningen, derved kan man visuelt konstatere hvor utæthederne / lækagerne er. Dog vil man i mange tilfælde vil man dog foretrække termografering, da dette giver en langt bedre dokumentation.

Endelig anvender vi lufthastighedsmålinger så vi kan vurdere de enkelte lækagers bidrag til den samlede utæthed.

Bygningerne opdeles i store og små bygninger, de store bygninger er iht. normen bygninger med et volumen på over 4000 m3

Sådan gør vi

Vi anvender godt og afprøvet udstyr fra Blowerdoor, udstyret bliver kalibreret og kontrolleres i henhold til vor certificering minimum hvert andet år.

I forbindelse med tryktest af større bygninger er der forskellige muligheder for bygningopdeling. Vi har tryktestet enkelt bygninger på op til 30.000 m2. bl.a. Navitas og bygninger på Vestas. Målingerne på større bygninger udføres ved at sammenkoble flere blæsere.