Tilskud til Energiforbedringer

Fra den 15. oktober 2020 til 31. december 2024 kan man som boligejer få tilskud til energirenovering fra Bygningspuljen. I år er der i puljen 245.000.000 kr.

Tilskudsordningen er målrettet til helårsboligejere
Helårsboliger omfatter alle typer af helårsboliger. D.v.s. der kan søges af både private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber udlejere m.v.

Der gives tilskud til;
Klimaskærm, konvertering og drift. (dog ikke konvetering til luft/luft varmepumpe eller udskiftning af eksisterende varmepumpe)

Forudsætningen er at man har et egnet (retvisende) energimærke fra efter 1. oktober 2012 for den bygningsdel der søges tilskud til.

Automatmærkerne/energimærke uden bygningsgennemgang kan IKKE anvendes til ansøgning af tilskud fra Boligpuljen.

Nyheder fra vores Facebook side