Kompetencer

Tværfaglig Rådgivning

Tømreren vil måske gerne sælge dig nye vinduer!
Byggemarkedet foreslår nok mere isolering på loftet!
VVS manden tænker varmeslanger i haven… for at “spare” på energien!
Dansk Bygningsrådgivning er helt uvildige – vi gennemgår bygningen og kommer med forslag ud fra, hvordan investeringerne bedst og hurtigst forrenter sig!

Bedst mulig investering af dine penge – så du hurtigst muligt tjener din investering tilbage igen!
Vi gennemgår bygningerne – byggeteknisk og praktisk, det kan være med termografi og tæthedstest. Efter gennemgangen udarbejdes en udførlig rapport med klare konklusioner og forslag.
Vi er helt uafhængige og skal ikke sælge ombygninger eller byggematerialer.

Skadedyr i boligen

Dansk Bygningsrådgivning kan hjælpe dig med at kortlægge skaderne efter forskellige skadedyr der har ødelagt din ejendom. Det kan være alt fra små gnavere til mindre dyr som insekter i konstruktioner.

Er der revet og kradset i isoleringsmaterialer på loftet (hulmuren kan også være angrebet), kan det sagtens være en mår eller rotter, der er flyttet ind. Måren vil gerne bo på loftet.

Har du ledninger, isolering og træværk, der er gnavet over, kan det være et tegn på du har fået mår eller rotter i huset.

I forbindelse med rotter på loftet eller i hulmuren er termografi et rigtig godt instrument til at finde omfanget af skaden. Skal man undersøge om skadedyrene har ødelagt dampspærren hvis der suppleres med undertryk. På den måde kan man se omfanget og hvor hullerne er.

Dansk Bygningsrådgivning måler også for svampesporer, fugt, råd mm – kontakt os uforpligtende for en snak.

Du kan her se den rapport vi udarbejder, samt hvor store skader der kan være tale om.

(Se rapporten – klik her)

Syn og Skøn

Vi bliver ofte kontaktet i forbindelse med syns- og skønssager, og bliverofte udpeget som Syns- og Skønsmand. Dette kan være sager om tvister om byggeregler, tolerancer, udførelse, mangel på leveret ydelse, tæthed, varme, varmeteknik, isolering o.s.v.

Med vor store byggeerfaring kan vi mægle i tvistsager om uenighed eller byggesjusk, og på den måde måske netop undgå en lang og dyr retsag. Hvis der er fejl eller mangler og dette er berettiget kan vi dokumentere det hvorefter vi ofte har succes med at finde en løsning som begge parter kan forliges på.

Uvildighed eller din “advokat”

Ved tvister om mangler ved håndværksarbejde, entrepriser, bygningsarbejder o.l. tilbyder Danske Bygningsrådgivning:

  • Frivilligt syn og skøn, hvor skønsmanden udmeldes af tvistens parter i enighed.
  • Syn og skøn, hvor skønsmanden udmeldes af retten efter indstilling fra en eller flere af sagens parter.
  • Besigtigelse af bygningen med efterfølgende oplæg til, om der er baggrund for en sag.

I sidstnævnte tilfælde kan den bygningssagkyndige dog ikke efterfølgende optræde som syn- og skønsmand i retslig sammenhæng, men notatet/rapporten kan efterfølgende i en evt. retssag bruges som hjælp til, at der kan stilles de rigtige spørgsmål til modparten og til en eventuelt af retten udmeldt syn- og skønsmand.

Byggetilsyn

I kraft af vores brede erfaring fra bolig- og erhvervsbyggeri udfører vi tilsyn og kontrol under opførelse af nybyggeri.

Ved tilsyn gennemgås byggeriet grundigt hver gang vi er på byggetilsyn, og vi informerer håndværkere, byggeledere fra entreprenøren samt dig som bygherre om eventuelle fejl og mangler.

Såfremt der findes fejl bliver der udarbejdet et notat, som fremsendes direkte til entreprenøren med kopi til dig.

Vi foretager tilsyn med alle former for byggerier og har stor erfaring gennem et mangeårigt virke i byggemarkedet. Vi kender derfor de svagheder og styrker der findes i markedet, hvilket vi med fordel bruger ved vores byggetilsyn.

Vi er helt uvildige – og arbejder kun for at fremme kvaliteten i byggeriet !