Kompetencer

Energimærke


Energimærke
Pr. 1. marts 2011 trådte en ny bekendtgørelse om energimærkning i kraft. Herefter kan nyere huse (parcel/stue/rækkehuse) – under 25 år – energimærkes uden bygningsgennemgang, hvilket gør det hurtigere og meget billigere.

Energiberegning

Gennem årene er energikravene i bygningsreglementet skærpet markant. Fra 1. januar 2006 er indført at bygherren allerede ved ansøgningen om byggetilladelse skal dokumentere at den nye bygning overholder energirammen. Samtidig kom der en ny energimærkningsordning, som stiller krav om at alle nye bygninger energimærkes inden de tages i brug.

I det nye bygningsreglement BR2018 er det i endnu højere grad bygningsejerens eget ansvar at de gældende byggeregler og krav overholdes.

Energimærke med bygningsgennemgang – normalt energimærke

Dansk Bygningsrådgivning er certificeret til at lave energimærkning af små og store bygninger.

Energimærkningen er opdelt i forskellige kategorier alt efter hvilken type bygninger der er tale om.

Se regler her for: (vi energimærker alle kategorier)

– små bygninger
– store bygninger
– offentlige bygninger

Ved en gennemgang af bygningen laver energikonsulenten en liste over de forbedringer, der kan give energibesparelser. I den endelige rapport er det beskrevet, hvor meget energi, der anvendes til hver enkelt opgave (f.eks. til opvarmning af varmt vand), og hvilke besparelser der kan opnås.

Hurtig Energimærkning – Automatmærke

Huse under 25 år gamle og byggeansøgt før 1. april 2006 kan automatmærkes for kun kr. 1000 alt incl.
Nybyggeri kan IKKE automatmærkes ved færdigmeldingen, her skal der ske en bygningsgennemgang og en normal energimærkning. Ved nybyggeri forstås huse, med byggetilladelse eller opførelse efter 1. april 2006.

Hurtig energimærke uden bygningsgennemgang skal bestilles ad denne vej for at bekræfte dine oplysninger er rigtige – BESTIL HER!

Efter bestilling modtager du en faktura. Når fakturaen er betalt, vil du modtage dit energimærke. Normalt kan alt klares inden for 1-2 dage.