Kompetencer

Termografi

Termografi er en målemetode, hvor temperaturforskelle kan ses på et infrarødt kamera. Populært kan man sige at det er fotografering af temperaturer vist med farver er at skrive med lys eller skrive med varme.

Varmespild i huset

Meget varme går til spilde på grund af utætheder i vore huse, men de fejl eller mangler der forårsager varmespildet er skjult for det blotte øje. I stedet for at nedtage tag- eller loftsplader for at finde ud af, hvorfor det trækker ind, kan man med en termografisk måling få et totalt overblik over alle utæthederne – målt som temperaturforskelle via termograferingen.

Der er mange penge at spare i forsøgene på at undgå varmespildet når termograferingen præcist har afsløret om det er omkring vinduer, ved stikkontakter, under taget, i muren eller i gulvet varmetabet forekommer. Termograferingen fjerner al gætteri og du kan derfor spare mange håndværkertimer og forgæves forsøg da fejlfindingen er helt præcis.

Termografisk fotografering

Når vi udfører målingen, er det med yderst moderne og avanceret infrarødt kamera. Temperaturforskelle på blot 0,1 grad celsius afsløres og man tydeligt kan se små utætheder i vægge, lofter, ved gulve eller hvor man end ”fotograferer”.

Derudover gør en termografiskmåling det også nemt at finde skjulte installationer som ventilationsrør og gulvvarme, da man undgår at nedbryde konstruktionerne for at lokalisere problemet. Gulvvarmeslanger kan ligeledes findes inden man borer for montage.

Efter selve målingen af huset er foretaget skrives der en rapport, som kan danne grundlag for eventuelle udbedringer på huset. Rapporten indeholder billeder og tekst som nøjagtig beskriver husets fejl og mangler, når det drejer sig om utætheder.

Bygningstermografi

Når vi laver bygningstermografi kan vi undersøge forhold som:

  • Klimaskærm, herunder dampspærre og isolering
  • El- og ventilationsanlæg, som træk gennem installationen og overbelastninger på installation og lejer i anlæg m.v.
  • Utætheder i bygningen, fuger og gennemføringer
  • Installationsplaceringer i loft, væg og gulve
  • Årsager til træk og kuldenedfald
  • Lækagesporing inde og udefra som tagpaptage, installationer i toiletområder m.v.
  • Termografi påviser uensartet isolering i lofter og vægge

Industriel og produktionsteknisk termografi

Driftstop er dyrt i mange virksomheder. Med termografi er det muligt at påvise fejl og mangler tidligere i forløbet, der ikke umiddelbart kan påvises visuelt. Termografi anvendes derfor til at overvåge eller måle på produktionsanlæg og afslører hurtigt f.eks. varmkørte motorlejer, gear, transportbånd eller andre bevægelige dele. På den måde er det muligt at forhindre et leje, motor eller pumpe i at bryde sammen.

Termograferes f.eks. en række motorer eller elinstallationer, ses en lille temperaturforskel tydeligt på kameraet. En forøget varmeudvikling skyldes unødig belastning, eller øget slitage på det pågældende sted.

Termografi kan undersøge forhold som:

  • Fjernvarmeledninger i terræn
  • Produktionslinier og transportbånd
  • Motorer og lejer i produktionslinier, skibe o.s.v.